Tidspunkt for sammenslåing er avgjort.

Telemark

30.-31.august hadde Utdanningsforbundet Vestfold og Utdanningsforbundet Telemark felles styremøte på Lien fjellgard.

Publisert 05.09.2018

I løpet av styremøte ble det fattet likelydende vedtak i to styrene angående sammenslåing til et fylkeslag. Fra 1.8.2019 blir vi Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark og lokaliseringen blir i Porsgrunn. Vi ser frem til en spennende tid fremover i arbeidet med sammenslåingen.