Rapport om barnehagelærerrollen

Telemark
Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen overleverer rapporten om barnehagelærerrollen til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Margareth Eikstad.

I 2017 satt regjeringen ned en ekspertgruppe for å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av barnehagelærerrollen.Ekspertgruppa har nå levert sin rapport til kunnskapsministeren.

Publisert 12.12.2018

I 2017 satt regjeringen ned en ekspertgruppe for å skaffe et kunnskapsgrunnlag som gir innsikt i og forståelse av barnehagelærerrollen. Gruppa ble bedt om å tydeliggjøre barnehagelærerollen, og gi råd om hvordan profesjonen kan utvikle seg videre.

Ekspertgruppen har sett på hva slags kunnskap som finnes på barnehageområdet, og særlig på forskning som har betydning for den videre utviklingen av barnehagelærerprofesjonen. Rapporten ser også på ledelse og styring i barnehagesektoren, på profesjonell yrkesutøvelse og på barnehagelærerutdanningen. Ekspertgruppa, har vært ledet av professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen.

Her kan du se overlevering av rapporten til kunnskapsminister Jan-Tore Sanner. På 35 minutter og 1.30 kan du se hva vår leder Steffen Handal sier om rapporten og hva han tenker om veien videre.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertgruppe-for-barnehagelarerrollen/id2621160/