Ny avtale om pensjon

Partene har kommet til enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Medlemmer kan si sin mening i uravstemning innen 1. juli 2018.

Partene har kommet til enighet om en ny avtale om offentlig tjenestepensjon. Avtalen innebærer en tilpasning til folketrygden og til AFP-orsning i privat sektor.

Vi oppfordrer alle til å lese avtalen:
Offentlig tjenstepensjon

Medlemmer kan si sin mening i urasvtemning i løpet av våren (seinest 1. juli)

Du kan også lese mer om avtalen her:

Utdanningsforbundet.no

Unio.no