Medlemsmøte om Nordahl-rapporten

Telemark

Nordahlrapporten: Inkluderende fellesskap for barn og unge. Hvordan skal vi gi barn i barnehagen og elever i grunnskolen og videregående skole gode spesialpedagogiske tjenester i framtida?

Publisert 16.05.2018

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post eller telefon:
Praktisk ansvarlig: Ole E. Hansen telemark@utdanningsforbundet.no tlf: 231 38 320
Praktisk ansvarlig: Solveig Hals, solhal@udf.no, tlf: 231 38 333