Equal pay day 2017

Telemark

Fra 18. oktober og ut året jobber ansatte i kvinnedominerte yrker gratis. Likelønnsgapet må lukkes!

UNIO har i Norge valgt å markere Equal Pay Day 18. oktober 2017 som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Likelønn handler om å sammenligne lønn i kvinnedominerte yrker (ofte i offentlig sektor) med lønn i mannsdominerte yrker (ofte i privat sektor). Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt, men at det skal være lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi.
Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Samfunnets fremtidige behov for kompetanse innenfor kvinnedominerte yrker kan bare dekkes hvis likelønnsgapet lukkes.