Enighet i PBL-oppgjøret

Telemark

Lønnsavtalen gir medlemmene en lønnsøkning som er på linje med sammenlignbare oppgjør tidligere i år. Økningen ligger fra 11.600 kroner til 14.200 kroner for Utdanningsforbundets medlemmer, og gjelder fra 1.5.2018. Den økonomiske rammen for oppgjøret er på om lag 2,8 prosent. Avtalen viderefører dagens arbeidstidsavtale og det nedsettes et partssammensatte utvalg som skal sammenlikne lønnssystemene i KS og i PBL.

Publisert 12.09.2018