Årsmøte Vestfold og Telemark

Telemark
Årsmøte for Utdanningsforbundet Telemark, og fellesårsmøte for Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark avholdes 8.-10.mai 2019.

Utdanningsforbundet Telemark og Vestfold avholder årsmøte fra 8.-10.mai på Park Hotell i Sandefjord. Årsmøte første dag benyttes til å avslutte Utdanningsforbundet Telemark, og Utdanningsforbundet Vestfold,  og å takke av dagens fylkesstyre og leder. Senere samme dag avholdes også stiftelsesårsmøte for det nye felles fylkeslaget.

Publisert 08.05.2019

Da er det vedtatt å legge ned Utdanningsforbundet Telemarkog Utdanningsforbundet Vestfold fra 31.07.2019. Det er også vedtatt å opprette et nytt fylkeslag Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark fra 01.08.2019. Det nye fylkeslaget skal ha hovedkontor i Porsgrunn. For ferske nyheter om vedtak og årsmøtet se på  dagens fylkeslag sine facebooksider. 

https://www.facebook.com/UtdanningsforbundetTelemark/