Årsmøte pensjonistlaget

Vestfold

Pensjonistlaget inviterer til årsmøte og foredrag med Harald Stanghelle.

Sted: Stavern folkehøgskole
onsdag 25. april 2018 kl. 11.00. (Fra kl. 10.15 serveres kaffe/te og kaker.)

FOREDRAG: Harald Stanghelle tar opp
«Aktuelle spørsmål i tiden».
Møteprogram:
1. Underholdning: Elever fra Stavern
folkehøgskole, Fredtun, underholder med
musikk og sang.
2. Årsmøte.
3. Foredrag.
4. Lunsj.
For alt dette betaler du kr 100,-.

Påmelding til:
Mette Holst tlf. 476 47 089, e-post: me-holst@online.no  
eller
Berit T. Christensen tlf. 976 27 854, e-post: btc@sf-nett.no
innen tirsdag 17. april 2018.
(Vær vennlig – overhold fristen).
Vennligst gi beskjed om du blir hindret fra å komme.
NB! De som ikke melder forfall senest dagen før, må betale egenandelen.

Årsmøte:
- Godkjenning av innkalling og sakliste.
- Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.
- Årsmelding, regnskap og budsjett.
- Valg.
- Andre årsmøtesaker. Saker som ønskesbehandlet, må meldes til styret ved leder Arild Alfredsen innen 4. april.
Årsmøtepapirene legges ut kl. 10.15, slik at de kanleses på forhånd. Papirene blir også lagt ut på internett.
Stemmerett har de som er medlemmer av Utdanningsforbundet og som er til stede i salen.

Lenke til årsmøtepapirene

Årsmelding

Valgkomiteens innstilling

Regnskap