Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gøril Ramo Håve
Gøril Ramo Håve

Leder

Avbildet: Signe Slåtta
Signe Slåtta

Nestleder

Avbildet: Ingrid Byggland
Ingrid Byggland

Medlem

Avbildet: Anita Aarhus Hansen
Anita Aarhus Hansen

Medlem

Avbildet: Britt Marie Staaland
Britt Marie Staaland

Medlem