DIGITALT ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET VINJE

Torsdag, 20. mai kl 18 på TEAMS.

Grunna uforutsigbare tider der me ikkje kan planlegge langt fram i tid, må årsmøtet i år som i fjor foregå på Teams.
Gjest frå fylket er Geir Evensen som vil snakke om brennaktuelle tema som tariff, mellomoppgjer og forbundets agenda framover.
Saker til årsmøtet må sendast innan 7. mai. Dette er og fristen for påmelding. Vel møtt!

Publisert: 24.04.2021