Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tove Helene Pedersen

Tove Helene Pedersen

Leder

Avbildet: Thomas Rasmussen

Thomas Rasmussen

Nestleder

Avbildet: Renathe Fekene

Renathe Fekene

Medlem

Avbildet: Kjersti Fluge

Kjersti Fluge

Medlem

Avbildet: Jan Focas

Jan Focas

Medlem

Avbildet: Ingrid Granmo

Ingrid Granmo

Medlem

Avbildet: Henning Hansen

Henning Hansen

Medlem

Avbildet: Jon Haraldsen

Jon Haraldsen

Medlem

Avbildet: Jørunn Sofie Gjedrem Stormorken

Jørunn Sofie Gjedrem Stormorken

Medlem

Avbildet: Christoffer Skjold Sørensen

Christoffer Skjold Sørensen

Medlem

Avbildet: Marthe Wegge

Marthe Wegge

Medlem


Avbildet: Iren Elisabeth Avdal

Iren Elisabeth Avdal

1. varamedlem

Avbildet: Øyvind Werrum

Øyvind Werrum

2. varamedlem

Avbildet: Haakon Didrik Vestby

Haakon Didrik Vestby

3. varamedlem

Avbildet: Tove Engmann Danielsen

Tove Engmann Danielsen

4. varamedlem

Avbildet: Harald Johan Skagen Ekeli

Harald Johan Skagen Ekeli

5. varamedlem


Avbildet: Thomas Rasmussen

Thomas Rasmussen

Kontaktperson GSK


Avbildet: Monika Aafos

Monika Aafos

HTV KS kommune

Avbildet: Tarjei Solum Grimstad

Tarjei Solum Grimstad

HTV KS kommune

Avbildet: Tove Helene Pedersen

Tove Helene Pedersen

HTV KS kommune

Avbildet: Thomas Rasmussen

Thomas Rasmussen

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim Elmore

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Hans-Jürgen Schorre

Hans-Jürgen Schorre

HTV, Den Norske Kirke

Avbildet: Torill Sælen

Torill Sælen

HTV, Bufetat Region Sør