Kunngjøring av årsmøte

 

 

 

Årsmøte i Utdanningsforbundet Re avholdes torsdag 21.mars kl.16:30-21:00 på Klubben i Tønsberg. Årsmøtet vil bestå av to deler med nedleggelse først og så stiftelse av nytt lokallag sammen med Tønsberg.

 

 

Saker som skal behandles er blant annet:

melding og regnskap fra styret retningslinjer for styrets arbeid budsjett valg og nominasjoner

 

 

Øvrige saker som ønskes tatt opp må meldes styret skriftlig eller per e-post (post@re.utdanningsforbundet.no)  innen 15. februar 2019.

                                  

 

Thomas Rasmussen              

Lokallagsleder

 

Publisert: Publisert: 17.01.2019