AT-kurs 7

Velkommen til årets siste AT-kurs! Vi begynner med lunsj på Restauranten kl. 12 før vi går opp i 4. etg. på kommunehuset.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 01. des. kl. 12:00 - 15:30

Revetal kommunehus

Regata 2, 3174 REVETAL

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

25.11.2022

Praktisk ansvarlig

Tarjei Solum Grimstad
E-post: tarjei.solum.grimstad@utdanningsforbundet.no
Telefon: 97519384

Faglig ansvarlig

Tarjei Solum Grimstad
E-post: tarjei.solum.grimstad@utdanningsforbundet.no
Telefon: 97519384

INNKALLING TIL  AT-KURS 7

Tid:  Torsdag 1. desember kl. 12.00 - 15.30 

Sted:Kommunehuset på Revetal, Regata 2, 3174 Revetal

Vi begynner med lunsj i Restauranten kl. 12:00.

Rett til permisjon med lønn er hjemlet i § 3-4 i Hovedavtalen for arbeidstakere i staten, jfr. tilpasningsavtalen med KS, i Hovedavtalen for kommunal sektor, del B, § 3-6, KA § 9, PBL-A § 52, Spekter § 26, FUS AS § 5.2.b og for øvrig etter gjeldende avtaleverk. Kopi av denne innkallingen med din påskrift fungerer som permisjonssøknad.

Dersom plasstillitsvalgt ikke kan møte, er det viktig at vara møter. Forfall meldes til lokallagskontoret.

Program ettersendes

Vel møtt!

Kjetil Stokness, lokallagsleder/HTV - Ingrid Granmo, nestleder/HTV

Tarjei Solum Grimstad HTV - Monika Aafos, HTV