Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Vadder
Ingrid Vadder

Leder

Avbildet: Emilie Asplin
Emilie Asplin

Medlem

Avbildet: Mona Båtnes
Mona Båtnes

Medlem

Avbildet: Randi Dalen
Randi Dalen

Medlem

Avbildet: Marianne Lund
Marianne Lund

Medlem


Avbildet: Ingrid Sveinsen
Ingrid Sveinsen

1. varamedlem

Avbildet: Alice Bratås
Alice Bratås

2. varamedlem

Avbildet: Marte Heggtveit
Marte Heggtveit

3. varamedlem


Avbildet: Mona Båtnes
Mona Båtnes

Kontaktperson BHG

Avbildet: Emilie Asplin
Emilie Asplin

Kontaktperson VGO


Avbildet: Ingrid Vadder
Ingrid Vadder

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten