Styre og hovedtillitsvalgte

Tinn

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Christian Sør-Reime

Leder
profileicon

Silje Lindskog

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Silje Adolfsen

Medlem
profileicon

Aina Apalen

Medlem
profileicon

Ingrid Kjelsnes

Medlem
profileicon

Bjørn Ove Kjennvold

Medlem
profileicon

Silje Lindskog

Medlem
profileicon

Renate Øien

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Kristen-Andre Olsen

1. Varamedlem
profileicon

Silje Halle-Knutzen

2. Varamedlem
profileicon

Kine Eide Johansen

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Christian Sør-Reime

HTV-KS-K