Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Bjørn Ove Kjennvold
Bjørn Ove Kjennvold

Leder

Avbildet: Siv Anita Olsen
Siv Anita Olsen

Nestleder

Avbildet: Silje Adolfsen
Silje Adolfsen

Medlem

Avbildet: Silje Halle-Knutzen
Silje Halle-Knutzen

Medlem

Avbildet: Kine Eide Johansen
Kine Eide Johansen

Medlem

Avbildet: Terje Lurås
Terje Lurås

Medlem

Avbildet: Kristen-Andre Olsen
Kristen-Andre Olsen

Medlem

Avbildet: Arne Martin Persson
Arne Martin Persson

Medlem

Avbildet: Daniel Karl Stremme
Daniel Karl Stremme

1. varamedlem

Avbildet: Grete Kleiveland
Grete Kleiveland

2. varamedlem

Avbildet: Gro Pedersen
Gro Pedersen

3. varamedlem

Avbildet: Bjørn Ove Kjennvold
Bjørn Ove Kjennvold

HTV KS kommune