Styre og hovedtillitsvalgte

Tinn

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Christian Sør-Reime

Leder
profileicon

Bjørn Ove Kjennvold

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Aina Apalen

Medlem
profileicon

Kathrine Kvåle Haatvedt

Medlem
profileicon

Ingrid Kjelsnes

Medlem
profileicon

Bjørn Ove Kjennvold

Medlem
profileicon

Lene Skov Våer

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Christian Sør-Reime

HTV-KS-K