Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Christian Sør-Reime
Christian Sør-Reime

Leder

Avbildet: Silje Adolfsen
Silje Adolfsen

Medlem

Avbildet: Bjørn Ove Kjennvold
Bjørn Ove Kjennvold

Medlem

Avbildet: Silje Lindskog
Silje Lindskog

Medlem

Avbildet: Renate Maria Øien
Renate Maria Øien

Medlem


Avbildet: Kristen-Andre Olsen
Kristen-Andre Olsen

1. varamedlem

Avbildet: Silje Halle-Knutzen
Silje Halle-Knutzen

2. varamedlem

Avbildet: Kine Eide Johansen
Kine Eide Johansen

3. varamedlem


Avbildet: Christian Sør-Reime
Christian Sør-Reime

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF