Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gro Juve
Gro Juve

Leder

Avbildet: Linn Therese Olsen
Linn Therese Olsen

Nestleder

Avbildet: Kjersti Bendiksen
Kjersti Bendiksen

Medlem

Avbildet: Hilde Fliid
Hilde Fliid

Medlem

Avbildet: Anders Alexius Gryting
Anders Alexius Gryting

Medlem

Avbildet: Linn Iren Gusfre
Linn Iren Gusfre

Medlem

Avbildet: Gunn Tonje Listaul
Gunn Tonje Listaul

Medlem

Avbildet: Robert Ludvigsen
Robert Ludvigsen

Medlem

Avbildet: Bård Naas
Bård Naas

Medlem

Avbildet: Linn Therese Olsen
Linn Therese Olsen

Medlem

Avbildet: Ida Kaspara Oterholt
Ida Kaspara Oterholt

Medlem

Avbildet: Hilde Selstø
Hilde Selstø

Medlem


Avbildet: Helene Pihl
Helene Pihl

1. varamedlem

Avbildet: Anita Sivertsen Holmen
Anita Sivertsen Holmen

2. varamedlem

Avbildet: Dordi Haugvik
Dordi Haugvik

3. varamedlem


Avbildet: Gunn Tonje Listaul
Gunn Tonje Listaul

HTV KS kommune

Avbildet: Ida Kaspara Oterholt
Ida Kaspara Oterholt

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet