Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Monica Jeilen Bentsen
Monica Jeilen Bentsen

Leder

Avbildet: Espen Dahle
Espen Dahle

Medlem

Avbildet: Guro Benedikte Kverndalen
Guro Benedikte Kverndalen

Medlem


Avbildet: Monica Jeilen Bentsen
Monica Jeilen Bentsen

HTV KS kommune