Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Øyfrid Garborg Sande Aufles
Øyfrid Garborg Sande Aufles

Leder

Avbildet: Beate Moen
Beate Moen

Nestleder

Avbildet: Unni Brudal
Unni Brudal

Medlem

Avbildet: Svanhild Dyrland
Svanhild Dyrland

Medlem

Avbildet: Mona Skogheim
Mona Skogheim

Medlem

Avbildet: Cathrine Strandkås
Cathrine Strandkås

Medlem


Avbildet: Øyfrid Garborg Sande Aufles
Øyfrid Garborg Sande Aufles

HTV KS kommune