Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Karine Steinbråten
Anne Karine Steinbråten

Leder

Avbildet: Laila Mythe
Laila Mythe

Nestleder

Avbildet: Marius Andersen
Marius Andersen

Medlem

Avbildet: Linda Wibecke Tangen Bråthe
Linda Wibecke Tangen Bråthe

Medlem

Avbildet: Nina Tornsjø Grue
Nina Tornsjø Grue

Medlem

Avbildet: Hilde Hogsnes
Hilde Hogsnes

Medlem

Avbildet: Åge Hvitstein
Åge Hvitstein

Medlem

Avbildet: Kristina Lauritsen
Kristina Lauritsen

Medlem

Avbildet: Mariann Nilsen
Mariann Nilsen

Medlem

Avbildet: Haakon Finnie Sando
Haakon Finnie Sando

Medlem


Avbildet: Tone Helen Sletvold
Tone Helen Sletvold

1. varamedlem

Avbildet: Morten Vikvald
Morten Vikvald

2. varamedlem

Avbildet: Siri Ann Knapp
Siri Ann Knapp

3. varamedlem

Avbildet: Ann Christell Stålerød
Ann Christell Stålerød

4. varamedlem


Avbildet: Kristina Lauritsen
Kristina Lauritsen

HTV KS kommune

Avbildet: Laila Mythe
Laila Mythe

HTV KS kommune

Avbildet: Tore Fredrik Wikran
Tore Fredrik Wikran

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten