Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Gro Jørandrud
Gro Jørandrud

Leder

Avbildet: Trond Hamsdokka
Trond Hamsdokka

Nestleder

Avbildet: Astrid Margrethe Danbolt
Astrid Margrethe Danbolt

Medlem

Avbildet: Janne Gunleiksen Gjeitanger
Janne Gunleiksen Gjeitanger

Medlem

Avbildet: Øyvind Hafsund
Øyvind Hafsund

Medlem

Avbildet: Anita Hagen
Anita Hagen

Medlem

Avbildet: Julie Evensen Holm
Julie Evensen Holm

Medlem

Avbildet: Anne Høvset
Anne Høvset

Medlem

Avbildet: Karina Markussen
Karina Markussen

Medlem

Avbildet: Henriette Rennesund
Henriette Rennesund

Medlem

Avbildet: Tone Sønslien
Tone Sønslien

Medlem


Avbildet: Øystein Mørkesdal
Øystein Mørkesdal

1. varamedlem

Avbildet: Elise Engebretsen Heimholt
Elise Engebretsen Heimholt

2. varamedlem

Avbildet: Monica Jenssen
Monica Jenssen

3. varamedlem

Avbildet: Viviana Paola Ibarra Martinez
Viviana Paola Ibarra Martinez

4. varamedlem

Avbildet: Charlotte Kaalstad
Charlotte Kaalstad

5. varamedlem


Avbildet: Astrid Margrethe Danbolt
Astrid Margrethe Danbolt

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Kitty Garborg
Kitty Garborg

HTV, Universitetet i Stavanger (UiS)

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped