Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hege Dordi Stordal Støa
Hege Dordi Stordal Støa

Leder

Avbildet: Merete Fossmo Nesholen
Merete Fossmo Nesholen

Nestleder

Avbildet: Sanny Ann N. Bjørnsen
Sanny Ann N. Bjørnsen

Medlem

Avbildet: Sissel Flaten
Sissel Flaten

Medlem

Avbildet: Hilde Holte
Hilde Holte

Medlem

Avbildet: Kristine Langrind
Kristine Langrind

Medlem

Avbildet: Terje Larsen
Terje Larsen

Medlem

Avbildet: Merete Fossmo Nesholen
Merete Fossmo Nesholen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Anne Wangensten Norstrand
Anne Wangensten Norstrand

1. varamedlem

Avbildet: Karianne Folserås Weiseth
Karianne Folserås Weiseth

2. varamedlem

Avbildet: Ann Helen Bornstedt
Ann Helen Bornstedt

3. varamedlem


Avbildet: Hege Dordi Stordal Støa
Hege Dordi Stordal Støa

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF