Kommunevalget 2019

Publisert: Publisert: 03.09.2019

Spørsmålene våre omhandlet:
Økt ledelsesressurs i skolene
Bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid
Lønn for økt kompetanse
Laget rundt læreren
Studiested Notodden - USN