Kommunevalget 2019

Notodden

Før sommeren sendte vi ut spørsmål til ordførerkandidatene for de ulike politiske partiene i Notodden. Her kan du lese svarene deres.

Publisert: 03.09.2019

Spørsmålene våre omhandlet:
Økt ledelsesressurs i skolene
Bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid
Lønn for økt kompetanse
Laget rundt læreren
Studiested Notodden - USN