Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden

Vi har gleden av å invitere til årsmøte på Brattrein hotell med etterfølgende årsmøtemiddag. Du trenger ikke melde deg på for å delta på årsmøtet, men dersom du også vil være med på middagen må du melde deg på. Du blir da også bedt om å legge inn eventuelle allergier.

Dette kurset er gjennomført

Om møtet

Hvor og når?
torsdag 23. mars kl. 17:30 - 20:00

Brattrein Hotell AS

Brattreins gate 9, 3683 NOTODDEN

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

16.03.2023

Praktisk ansvarlig

Hege Dordi Stordal Støa
E-post: Hege.Dordi.Stordal.Stoa@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4797053386

Faglig ansvarlig

Hege Dordi Stordal Støa
E-post: Hege.Dordi.Stordal.Stoa@utdanningsforbundet.no
Telefon: +4797053386

Foreløpig sakliste

  1. Godkjenninger: innkalling, sakliste og møte- og valgreglement
  2. Konstituering
  3. Årsmelding 2022/2023
  4. Regnskap 2022
  5. Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode
  6. Budsjett 2023
  7. Årsmøtesaker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og saker som lokallagsstyret legger fram, fylkesårsmøtesaker, landsmøtesaker
  8. Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, HTV KS området, delegater til fylkesårsmøtet og valgkomitè
  9. Resolusjoner