Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Vidar Jørgensen
Vidar Jørgensen

Leder

Avbildet: Milena Carrascal
Milena Carrascal

1. nestleder

Avbildet: Stine Hegna Kjeldal
Stine Hegna Kjeldal

Medlem

Avbildet: Aina Milevasslien
Aina Milevasslien

Medlem

Avbildet: Svein Aas Pedersen
Svein Aas Pedersen

Medlem

Avbildet: Mariann Hansen Rell
Mariann Hansen Rell

Medlem


Avbildet: Even Henriksen
Even Henriksen

1. varamedlem

Avbildet: Simon Hartmann
Simon Hartmann

2. varamedlem

Avbildet: Katja Linddalen
Katja Linddalen

3. varamedlem


Avbildet: Vidar Jørgensen
Vidar Jørgensen

HTV KS kommune