Utdanningsforbundet Nome

Illustration for Utdanningsforbundet Nome Organization

Kontakt

Co/inger Norendal, Ringsevja 30, 3830 ULEFOSS
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler