Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Leif Arild Sanden
Leif Arild Sanden

Leder

Avbildet: Kari-Anne  Nordbø
Kari-Anne Nordbø

Nestleder

Avbildet: Marianne Bråten Odden
Marianne Bråten Odden

Kontaktperson BHG

Avbildet: Harald Valle
Harald Valle

Kontaktperson GSK

Telefon: 97132147

Avbildet: Julia Thorgrimsen Volline
Julia Thorgrimsen Volline

Kontaktperson ledere