Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Olav Finstad
Olav Finstad

Leder

Avbildet: Norill Mallasvik
Norill Mallasvik

Nestleder

Avbildet: Jørgen Kåsa
Jørgen Kåsa

Medlem

Avbildet: Christer Myrehagen
Christer Myrehagen

Medlem

Avbildet: Vebjørn Storøy
Vebjørn Storøy

Medlem

Avbildet: Ruth Olaug Tellnes
Ruth Olaug Tellnes

Medlem

Avbildet: Maria Tello
Maria Tello

Medlem

Avbildet: Asbjørn Tolo
Asbjørn Tolo

Medlem

Avbildet: Bergit Verpe
Bergit Verpe

Medlem

Avbildet: Olav Finstad
Olav Finstad

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Inger Lise Solberg
Inger Lise Solberg

1. varamedlem

Avbildet: Anlaug Aase Cowles
Anlaug Aase Cowles

2. varamedlem

Avbildet: Marianne Strandberg
Marianne Strandberg

3. varamedlem


Avbildet: Vebjørn Storøy
Vebjørn Storøy

Kontaktperson BHG

Avbildet: Inger Lise Solberg
Inger Lise Solberg

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Jørgen Kåsa
Jørgen Kåsa

Kontaktperson ledere

Avbildet: Ruth Olaug Tellnes
Ruth Olaug Tellnes

Kontaktperson ledere


Avbildet: Norill Mallasvik
Norill Mallasvik

HTV KS kommune

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF