Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Hærdig Ellingsen

Anne Hærdig Ellingsen

Leder

Avbildet: Janet Nodland Aares

Janet Nodland Aares

Nestleder

Avbildet: Silje Johannessen

Silje Johannessen

Medlem

Avbildet: Bente Kristoffersen

Bente Kristoffersen

Medlem

Avbildet: Nina Helene Semb Kvalsund

Nina Helene Semb Kvalsund

Medlem

Avbildet: Gunn Elisabeth Sydtveit Rekvik

Gunn Elisabeth Sydtveit Rekvik

Medlem

Avbildet: Bjørge Riksfjord

Bjørge Riksfjord

Medlem

Avbildet: Øystein Sørpoll

Øystein Sørpoll

Medlem

Avbildet: Conny Hjorthaug Vege

Conny Hjorthaug Vege

Medlem


Avbildet: Lars Even Lindhjem

Lars Even Lindhjem

1. varamedlem

Avbildet: Ellen Kristine Krøgli

Ellen Kristine Krøgli

2. varamedlem

Avbildet: Rune Erling Pedersen

Rune Erling Pedersen

3. varamedlem


Avbildet: Janet Nodland Aares

Janet Nodland Aares

HTV KS kommune

Avbildet: Anne Hærdig Ellingsen

Anne Hærdig Ellingsen

HTV KS kommune

Avbildet: Bjørge Riksfjord

Bjørge Riksfjord

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim Elmore

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas