Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Hærdig Ellingsen
Anne Hærdig Ellingsen

Leder

Avbildet: Trine Dahle Eriksen
Trine Dahle Eriksen

Nestleder

Avbildet: Silje Johannessen
Silje Johannessen

Medlem

Avbildet: Bente Kristoffersen
Bente Kristoffersen

Medlem

Avbildet: Nina Helene Semb Kvalsund
Nina Helene Semb Kvalsund

Medlem

Avbildet: Gunn Elisabeth Sydtveit Rekvik
Gunn Elisabeth Sydtveit Rekvik

Medlem

Avbildet: Bjørge Riksfjord
Bjørge Riksfjord

Medlem

Avbildet: Øystein Sørpoll
Øystein Sørpoll

Medlem

Avbildet: Conny Hjorthaug Vege
Conny Hjorthaug Vege

Medlem


Avbildet: Andreas G. Skalleberg
Andreas G. Skalleberg

1. varamedlem

Avbildet: Ellen Kristine Krøgli
Ellen Kristine Krøgli

2. varamedlem

Avbildet: Ayub Dizaei
Ayub Dizaei

3. varamedlem


Avbildet: Anne Hærdig Ellingsen
Anne Hærdig Ellingsen

HTV KS kommune

Avbildet: Trine Dahle Eriksen
Trine Dahle Eriksen

HTV KS kommune

Avbildet: Bjørge Riksfjord
Bjørge Riksfjord

HTV KS kommune

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten