Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Villy Aufles
Villy Aufles

Leder

Avbildet: Jan-Rune Bjørnson
Jan-Rune Bjørnson

Nestleder

Avbildet: Tordis Bjåland
Tordis Bjåland

Medlem

Avbildet: Tone Smeland
Tone Smeland

Medlem

Avbildet: Britt Marie Waldenstrøm
Britt Marie Waldenstrøm

Medlem


Avbildet: Tone Nord Ris
Tone Nord Ris

1. varamedlem

Avbildet: Sanne Hyldal
Sanne Hyldal

2. varamedlem


Avbildet: Anne Helen Berge
Anne Helen Berge

Kontaktperson ledere