Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kaia Hogner
Kaia Hogner

Leder

Avbildet: Cathrine Skauen Anderssen
Cathrine Skauen Anderssen

1. nestleder

Avbildet: Roy Isaksen
Roy Isaksen

Medlem

Avbildet: Anne-Marte Jacobsen
Anne-Marte Jacobsen

Medlem

Avbildet: Tone Torgersen Olsen
Tone Torgersen Olsen

Medlem

Avbildet: Vegard Solberg
Vegard Solberg

Medlem

Avbildet: Mari Venevill Stenhammer
Mari Venevill Stenhammer

Medlem

Avbildet: Anette Tangen
Anette Tangen

Medlem

Avbildet: Ingrid With
Ingrid With

Medlem


Avbildet: Gro Anita Marigård
Gro Anita Marigård

1. varamedlem

Avbildet: Emma Josefine Skar Mathisen
Emma Josefine Skar Mathisen

1. varamedlem

Avbildet: Tonje Ulltveit-Moe
Tonje Ulltveit-Moe

2. varamedlem

Avbildet: Emina Avdic
Emina Avdic

3. varamedlem


Avbildet: Ole Hustoft
Ole Hustoft

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ingrid With
Ingrid With

Leder av lederråd


Avbildet: Cathrine Skauen Anderssen
Cathrine Skauen Anderssen

HTV KS kommune

Avbildet: Kaia Hogner
Kaia Hogner

HTV KS kommune

Avbildet: Roy Isaksen
Roy Isaksen

HTV KS kommune

Avbildet: Eva Lyholm Limi
Eva Lyholm Limi

HTV, Sykehuset Telemark HF