Styre og hovedtillitsvalgte

Horten

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Sølvi Nygaard Kvam

Leder
profileicon

Tonje Nustad

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Beate Louise Lund

Kontaktperson BHG
profileicon

Frank Borgersen

Kontaktperson VGO
profileicon

Heidi Anita Walvik

Kontaktperson

Medlemmer

profileicon

Paul Bentsen

Medlem
profileicon

Anne Jorunn Smørdal

Medlem
profileicon

Sølvi Nygaard Kvam

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Gunnar Hovland

1. Varamedlem
profileicon

Anita Grøstad

2. Varamedlem
profileicon

Janne-Tove Sandmo

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Sølvi Nygaard Kvam

HTV-KS-K
profileicon

Beate Louise Lund

HTV-KS-K
profileicon

Tonje Nustad

HTV-KS-K