Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Erland Bratli
Erland Bratli

Leder

Avbildet: Anne Jorunn Smørdal
Anne Jorunn Smørdal

Nestleder

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

Medlem

Avbildet: Gunnar Hovland
Gunnar Hovland

Medlem

Avbildet: Beate Louise Lund
Beate Louise Lund

Medlem

Avbildet: Heidi Walvik
Heidi Walvik

Medlem

Avbildet: Marianne Zalo
Marianne Zalo

Medlem


Avbildet: Anita Grøstad
Anita Grøstad

1. varamedlem

Avbildet: Janne-Tove Sandmo
Janne-Tove Sandmo

2. varamedlem


Avbildet: Beate Louise Lund
Beate Louise Lund

Kontaktperson BHG

Avbildet: Anne Jorunn Smørdal
Anne Jorunn Smørdal

Kontaktperson GSK

Avbildet: Marianne Zalo
Marianne Zalo

Kontaktperson VGO

Avbildet: Ruth Berle
Ruth Berle

Kontaktperson UH

Avbildet: Erland Bratli
Erland Bratli

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Heidi Walvik
Heidi Walvik

Leder av lederråd


Avbildet: Erland Bratli
Erland Bratli

HTV KS kommune

Avbildet: Beate Louise Lund
Beate Louise Lund

HTV KS kommune

Avbildet: Anne Jorunn Smørdal
Anne Jorunn Smørdal

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV-Privat