Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Tove Tobiassen Faane
Tove Tobiassen Faane

Leder

Avbildet: May Leena Tønder
May Leena Tønder

Nestleder

Avbildet: Svein Tore Engene
Svein Tore Engene

Medlem

Avbildet: Torhild Landsverk
Torhild Landsverk

Medlem

Avbildet: Tanja Carina Lia
Tanja Carina Lia

Medlem

Avbildet: Svein Tore Engene
Svein Tore Engene

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Hanne Vatnar Dølen
Hanne Vatnar Dølen

1. varamedlem

Avbildet: Tove Tobiassen Faane
Tove Tobiassen Faane

HTV KS kommune