Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: May Leena Tønder
May Leena Tønder

Leder

Avbildet: Per Thorstensen
Per Thorstensen

Nestleder

Avbildet: Tove Tobiassen Faane
Tove Tobiassen Faane

Medlem

Avbildet: Svein Tore Engene
Svein Tore Engene

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Tanja Rulnes
Tanja Rulnes

Kontaktperson BHG


Avbildet: May Leena Tønder
May Leena Tønder

HTV KS kommune