UDF.Nettsider.Winorg.Models.WinorgForening?.ForeningsNavn

Illustration for UDF.Nettsider.Winorg.Models.WinorgForening?.ForeningsNavn Organization

Kontakt

V/Hanne Vatnar Dølen, Kåsafeltet 8, 3692 SAULAND
Tlf: 35028300
Send e-post

Ledelse

profileicon

May Leena Tønder

Leder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler