Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. I tillegg finner du sakspapirene og protokollene til styremøter og årsmøter. Disse er synlige for alle innloggede medlemmer i lokallaget.

Ledelse

Avbildet: Nils Kristian Moe
Nils Kristian Moe

Leder

Avbildet: Tone Austjord
Tone Austjord

Medlem

Avbildet: Berthe Tysvær Hegglid
Berthe Tysvær Hegglid

Medlem

Avbildet: Anette Lien
Anette Lien

Medlem

Avbildet: Ingun Momrak-Haugan
Ingun Momrak-Haugan

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Ann Susann Aadalen Momrak
Ann Susann Aadalen Momrak

1. varamedlem

Avbildet: Frida Moland
Frida Moland

2. varamedlem

Avbildet: Torhild Valseth Mandt
Torhild Valseth Mandt

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Nils Kristian Moe
Nils Kristian Moe

HTV KS kommune