Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Nils Kristian Moe
Nils Kristian Moe

Leder

Avbildet: Tone Austjord
Tone Austjord

Medlem

Avbildet: Berthe Hegglid
Berthe Hegglid

Medlem

Avbildet: Anette Lien
Anette Lien

Medlem

Avbildet: Ingun Momrak-Haugan
Ingun Momrak-Haugan

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ann Susann Aadalen
Ann Susann Aadalen

1. varamedlem

Avbildet: Frida Moland
Frida Moland

2. varamedlem


Avbildet: Torhild Valseth Mandt
Torhild Valseth Mandt

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Nils Kristian Moe
Nils Kristian Moe

HTV KS kommune