Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kurt A. Nilsen Faltin
Kurt A. Nilsen Faltin

Leder

Avbildet: Linn Eve Krogholm
Linn Eve Krogholm

Nestleder

Avbildet: Katharina Faber
Katharina Faber

Medlem

Avbildet: Inger-Helvig Oftedal
Inger-Helvig Oftedal

Medlem

Avbildet: Dag Valskar
Dag Valskar

Medlem

Avbildet: Kurt A. Nilsen Faltin
Kurt A. Nilsen Faltin

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Kari Hvitstein
Kari Hvitstein

1. varamedlem

Avbildet: Kjell Even Nicolaisen
Kjell Even Nicolaisen

2. varamedlem

Avbildet: Kristine Marstein
Kristine Marstein

3. varamedlem


Avbildet: Henriette Fjeld
Henriette Fjeld

HTV KS kommune

Avbildet: Linn Eve Krogholm
Linn Eve Krogholm

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten