Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Lene Svenum
Lene Svenum

Leder

Avbildet: Inger Agnete Reppen Vrålstad
Inger Agnete Reppen Vrålstad

Nestleder

Avbildet: Gry Eva Haugen
Gry Eva Haugen

Medlem

Avbildet: Stein Heldal Hugstmyr
Stein Heldal Hugstmyr

Medlem

Avbildet: Heidi Gillesen Kaasa
Heidi Gillesen Kaasa

Medlem

Avbildet: Katrine Tørnes
Katrine Tørnes

Medlem

Avbildet: Ann Helen Voje
Ann Helen Voje

Medlem

Avbildet: Kari Anne Voje
Kari Anne Voje

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Kristine Nerbø Voje
Kristine Nerbø Voje

1. varamedlem

Avbildet: Ellen Skarpodde Tors
Ellen Skarpodde Tors

2. varamedlem


Avbildet: Lene Svenum
Lene Svenum

HTV KS kommune