UDF.Nettsider.Winorg.Models.WinorgForening?.ForeningsNavn

Illustration for UDF.Nettsider.Winorg.Models.WinorgForening?.ForeningsNavn Organization

Kontakt

Gamleveg 43, 3802 BØ I TELEMARK
Tlf: 35059450
Send e-post

Ledelse

profileicon

Olav Finstad

Leder
profileicon

Ruth Olaug Tellnes

Nestleder

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Beskjeder