*Utdanningsforbundet Bø (Telemark)

Illustration for *Utdanningsforbundet Bø (Telemark) Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler

Beskjeder