Utdanningsforbundet Vest-Agder

Kontakt

Skippergata 4, 4611 KRISTIANSAND S
Tlf: 23 13 84 30
Send e-post

Om fylkeslaget

Nyheter Vest-Agder

For tillitsvalgte

Her samles informasjon og tips for tillitsvalgte knyttet til lov- og avtaleverket vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. Noe du savner? Gi oss tilbakemelding!

For medlemmer

Utdanningsforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, om profesjonsutøvelsen og i utdanningspolitiske spørsmål.Her finner du nyttige linker.

Forsikringer

Tryg Forsikring er Utdanningsforbundets forsikringsselskap med gode tilbud til medlemmer. Du kan også sjekke dine forsikringer ved å logge deg inn som medlem på "Min side" eller benytte linkene under:

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler