Pedagogstudentene

Trøndelag

I Sør-Trøndelag er det nesten 1500 studenter i Pedagogstudentene(PS).

Pedagogstudentene har eget lokallag i Sør-Trøndelag og egne styrer ved HIST(lærerutdanningen), NTNU(PLU) og DMMH(førskolelærerutdanningen).

Studentene har møte-/forslag- og talerett i fylkesstyret, og leder i lokallaget møter ofte på kurs i fylkeslaget i tillegg.

Pedagogstudentene samarbeider med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag i arbeidet med å verve studentene til organisasjonen.

Les mer om studentarbeidet på PS nettside.