Utstyrsløft på yrkesfagene i Trøndelag

Kunnskapsministeren deler nå ut over 14 millioner friske kroner til nytt utstyr på yrkesfag til skoler i Trøndelag.

I regjeringserklæringa lovet Arbeiderpartiet og Senterpartiet å gjennomføre et «utstyrsløft for yrkesfagopplæringa slik at skuledelen av opplæringa blir mer relevant for arbeidslivet elevane skal ut i». Regjeringa følger nå opp dette gjennom å tildele 77 millioner i utstyrsmidler til skolene. Over 14 av disse millionene havner altså på 10 av våre videregående skoler i Trøndelag, som nylig fikk innvilget sine søknader hos Utdanningsdirektoratet.

Byåsen videregående skole er den skolen i fylket som får mest til å investere i nytt utstyr, med over 2,6 millioner kroner. Også Gauldal, Ole Vig og Steinkjer videregående får 2 millioner eller mer i denne runden, mens ytterligere 6 skoler får mellom 450 000 og 2 millioner. Kriteriene for tildelingen har blant annet vært at skolene selv dekker minimum 30 % av kostnaden som egenandel.

Mange skoler i fylket har i flere år hatt et etterslep på grunn av for lite ressurser til å investere i nødvendig utstyr og maskiner for å kunne gi relevant og god opplæring innen yrkesfagene. Etter innføring av fagfornyelsen har dette behovet blitt ytterligere forsterket. Fylkeskommunen fordelte i 2021 10 millioner på de 32 offentlige videregående skolene i Trøndelag. Det har imidlertid vært anslått et investeringsbehov på flere titalls millioner kroner bare i vårt fylke, og derfor er de nasjonale midlene fra regjeringa sårt tiltrengte penger. 

Tilskuddene gis etter en ny tildelingsmodell som nå prøves ut. Det skal derfor forskes på effekten av tildelingen, nærmere bestemt på hvilken effekt modellen har når det gjelder hvordan fylkeskommunen gjør sine investeringer og prioriteringer på utstyr innen yrkesfagene.

Skole Antall tildelinger Tildeling totalt
Byåsen 6 2 612 270
Charlottenlund 2 550 000
Fosen 1 450 000
Gauldal 2 2 375 000
Johan Bojer 1 1 150 000
Ole Vig 4 2 000 000
Oppdal 1 473 000
Steinkjer 3 2 000 000
Åfjord 3 1 760 500
Meldal 3 988 750
Trøndelag 26 14 359 520