TRØNDSK 2022

Vi har gleden av å invitere deg som medlem av Utdanningsforbundet Trøndelag til Trøndsk 2022. Denne gang på Scandic Lerkendal i Trondheim 15. november kl.10.00 - 16.00.

Årets tittel på konferansen er "Lærerens rolle og posisjon i samfunnet»

Lærerrollen defineres ofte som summen av de forventninger og krav som stilles til utøvelsen av yrket, både i barnehage og skole. Men forventninger og krav endres i takt med samfunnet for øvrig, og ulike aktører kan ha forventninger som er motstridende med profesjonens egne.

Til å belyse temaet, har vi fått med oss følgende:

Jon Kaurel – er utdannet barnehagelærer med mastergrad, har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for pedagogikk (UiO), arbeider med en avhandling om norsk barnehagepolitikk ved siden av jobben som seniorrådgiver i Utdanningsforbundets seksjon for utdanning og forskning. Han bidrar med foredraget «Tidlig innsats – var det normalitetsinnsnevrende forebyggere vi skulle være?»

Simen Spurkland – er utdannet lektor, jobber ved Hennummarka skole, foredragsholder og forfatter av boka : «Notatet: Fra flau til profesjonell lærer». Hans foredrag har fått tittelen «Lærerens profesjonelle identitet»

Årets Trøndsk-tema blir også gjenstand for en paneldebatt mellom Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, Thomas Dahl, professor ved institutt for lærerutdanning ved NTNU, og Halvard Hølleland, statssekretær ved Kunnskapsdepartementet. Marthea Åhl fra Elevorganisasjonen, og Anette Hångmann, tillitsvalgt i Espira Kystad Gård barnehage, deltar også i debatten, som ledes av Jo Skårderud

Dora Thorallsdottir, lærer, terapeut, foredragsholder og standup-komiker, avslutter trøndsk med et foredrag som har fått tittelen «Å stå oppreist og stolt».

Årets konferansier er i år som i fjor, Marianne Meløy.

Vi gleder oss til å treffe dere på Trøndsk!

 

Trøndskplakat 2022