Stor avstand mellom partene – bruddet i PBL-området var uunngåelig

Utdanningsforbundet møtte sammen med Fagforbundet og Delta i Bodø forrige uke i forhandlinger med PBL i årets tariffoppgjør. Møtet ble kortvarig og endte i brudd noen få timer etter forhandlingsstart og ender i mekling.

Partene hadde fra før protokoller som omhandlet innføring av ny AFP (Avtalefestet Pensjon) og med dette tilbudet fra PBL omtaler forhandlingsleder Terje Skyvulstad bruddet som et løftebrudd.

 Se våre krav og PBLs tilbud her

Når vi er i konflikt er det ikke anledning til å opprettholde partssamarbeid, det vil si at alt samarbeid mellom partene skal utgå. Eksempel på dette er: Forhandlinger, medbestemmelsesmøter og deltagelse i ansettelser.

Vi i Utdanningsforbundet Trøndelag oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med oss på fylkeskontoret eller eget lokallag, hvis dere har spørsmål som omhandler tariffoppgjøret og hva dere kan være med på eller ikke. Tillitsvalgte på arbeidsplassene vil bli holdt orientert fortløpende.