Med hjerte for skolen

Å følge streiken på Stjørdal og Steinkjer er en skikkelig berg og dalbane i følelser for en nestleder i fylkeslaget. Det er nitrist å se at KS ikke viser vilje eller evne til å finne en vei ut av denne streiken. KS har også hatt umåtelig lang tid på å finne en løsning. Hele streiken kunne og burde vært unngått.

I går var det allmannamøte for de streikende på Stjørdal.

På lederplass i Nationen 25. august ble det stilt spørsmål om KS har vilje til å finne en løsning. Mandag formiddag ble det klart at meklingen hos riksmekleren ikke førte frem. Nok en gang har vi fått bekreftet at spørsmålet om vilje var et helt betimelig spørsmål!

KS viser altså ingen vilje til å finne en løsning som kan avslutte streiken. Det er svært frustrerende og veldig alvorlig. Denne siste prosessen forsterker tillitskrisen mellom KS og lærerne.

Det er nitrist at KS ikke tar bekymringen om stor lærermangel i skolen på alvor. Det burde være en selvfølge at arbeidsgiver verdsetter lærernes utdanning og kompetanse, men i stedet sier de at «god lærerutdanning er svært viktig, men det er ikke den eneste veien til å bli en kompetent og god lærer».  

Når jeg da møter engasjerte, motiverte lærere med stort hjertet langt utenpå kroppen for fremtidens skole og som er tydelig på at de står kampen ut – da blir jeg veldig rørt, glad og stolt av å være en del av dette laget og en slik organisasjon.

Dette handler om fremtidens skole. Arbeidsgiveren KS, burde vært takknemlig for de lærerutdanna lærerne og heller jobbe for å gi lærerutdanna lærere til alle elevene. De burde arbeide for fremtidens skole sammen med oss.

Dessverre fortsetter streiken. Prisen for det er det til syvende og sist elevene som betaler. Det må KS ta ansvar for!

 

Takk for engasjementet og den enorme stå-på-viljen for fremtidens skole! Dere har et stort hjerte for skolen!