People on the move

Utdanningsforbundet Trøndelag er sammen med ansatte ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, medskaper i forsknings- og utviklingsprosjektet "Den flyktningekompetente lærer". Et av prosjektets hovedmål er å tilby studenter ved PPU, praksis i institusjoner i Italia og Hellas for elever med flyktningbakgrunn. Målgruppen for konferansen var lærere i mottaksklasser, voksenopplæringen og grunnskoletilbudet i videregående opplæring.

Prosjektet har blitt godt mottatt hos våre medlemmer i Utdanningsforbundet. Mange ledere og lærere etterlyser pedagogiske verktøy, kunnskap og kompetanse for å kunne gi likeverdig opplæring til alle elever gjennom hele opplæringsløpet, fra barnehagebarnet til studenten. Prosjektets initiativtagere, Tone Brendløkken og Ragnhild Liland har i sin forskning funnet at som lærer må man være i elevenes situasjon for å forstå. Dette understreker relevansen for å tilby studentene praksis utenlands. Hellas er mange menneskers sin inngang til Europa. Videre må læreren ha både nærhet og distanse til eleven. – for slik å ivareta både eleven og seg selv. Brendløkken og Liland peker på at det er læreren sin rolle å styrke elevene. Styrke dem ved å legge til rette for at elevene kan tilegne seg kunnskap som de kan ta med seg dit de skal og som en grunnstein i dem selv. 

Våren 2022 var det 7 studenter som hadde to ukers praksis i Casa Lella i Grotta Mare og Mosaik Support Center i Mytilene.

Prosjektledelsen satte seg tidlig et mål om å sammen skape en konferanse. Sammen med våre samarbeidspartnere i Italia, Rosita Deluigi, Alessandro Rinaldi og Marco Di Ruscio. Torsdag 1. desember ble den realisert på ILU, NTNU.

Konferansen ble sparket i gang med en samtale mellom Leo Ajkic og Tone Brendløkken. Leo ga stemme til den andre, barnet som måtte flykte til Norge. Han bringer andre ord og nye perspektiver inn i dialogen.

Mennesker migrerer. Vi har bestandig flyttet på oss. Av ulike årsaker. Alessandro Rinaldi presenterte i sitt innlegg det store bildet vedrørende migrasjon med den treffende tittelen, Hvem er den neste?

Lærer ved lærerutdanningen ved universitetet i Macerata, Rosita Deluigi, presenterte teori som kan gi oss muligheter til å se og forstå eleven gjennom ulike perspektiver. Teori som krever at vi endrer vårt syn på opplæring og læring.

Kollegaer ved NTNU introduserte ulike eksempler på hvordan læreren kan arbeide i et multikulturelt klasserom.

Avslutningsvis, i panelsamtale mellom Asieh Amini, Gulabuddin Sukhanwar og Stella Millili fikk vi et innblikk i hvordan litteratur kan hjelpe oss å forstå hverandre. - Og at vi i litteraturen kan møte den andre.