Kom på banen, politiker!

Lærerne i Trondheim har streiket i snart to uker. Streikeviljen er stor. Kreativiteten og samholdet er godt.

Vi møtte streikende lærere i forbindelse med en aksjon på Bjørndalsbrua sør i Trondheim denne uka. Lærerne forteller om mye støtte og gode ord fra forbipasserende når de står streikevakt. På Bjørndalsbrua brukte bilistene hornet for å vise sin støtte til lærerne. 

Vi spurte lærerne om de kunne si noe om hvorfor de streiker, eller om de hadde en oppfordring til politikerne. – De som tross alt er KS. 

Bensik Diesen.jpg

Bendik Diesen er lærer ved Skjetlein videregående skole.

Jeg oppfordrer politikerne til å anerkjenne jobben vi gjør. Samtidig mener jeg at lærerne ikke krever mye.

Anne Marit Steinshamn er lærer ved Heimdal videregående skole.

Jeg synes at politikerne bør holde valgløftene sine. Politikerne må bevilge penger slik at konflikten kan løses.

Jeg streiker fordi jeg er opptatt av kvalitet i skolen. Lønn er et viktig middel for å oppnå det.

Jon Aleksander Bolstad er lærer ved Heimdal videregående skole.

Jeg streiker fordi jeg ønsker at de beste studentene skal velge læreryrket, slik at mine barn og barnebarn skal få en god utdanning.

Tonje Hatmyr er fagarbeider ved Byåsen videregående skole.

Jeg streiker fordi god kvalitet koster.