Hva er bra med Hodebra

Hvordan kan du ta vare på din egen psykiske helse på jobb? Hva kan du bidra med for at andre skal ha det bra?

10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse. Dagen ble oppretta av FN for 30 år siden, som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land.

IA Trøndelag har hatt et samarbeid om å fremme denne dagen og uka digitalt. I den forbindelse deler vi plakaten som gir noen enkle råd på vegen til en "hodebra"dag.

Her kan du lese mer  om Hodebra.  (hodebra.no)

Bak Hodebra står Folkehelsealliansen i Trøndelag som hr tatt i bruk ABC-konseptet, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen. 

I denne kronikken Psykt samfunn trenger innovativt folkehelsearbeid – Hodebra skriver Steinar Krokstad, leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag og Marius Widerø, direktør for NTNU helse om hvordan vi kan angripe og løse denne problematikken.