Fylkestinget skjermer skolene for kutt i 2023

14.-15. desember møttes fylkespolitikerne i Trøndelag for årets siste fylkesting. Budsjett var en av sakene som ble behandlet. Det var på forhånd varslet innsparing på vel 25 millioner på utdanning i 2023, men fylkestinget vedtok til slutt å skjerme skolene for kutt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf, som utgjør flertallet i fylkestinget, slo i budsjettvedtaket fast at skolestrukturen skal bestå. Gledelig er det også at finansieringen av veiledningsordningen for nyutdannede skal videreføres, og at norskopplæringen for minoritetsspråklige elever styrkes. I tillegg prioriteres igangsetting av rehabilitering av skolested Hitra ved Guri Kunna videregående.

Pengene som skjermer skolen for kutt i denne omgang, henter flertallet fra økt skatteinngang i 2022, koronakompensasjon, og bruk av fondsmidler.

Også de andre partiene var opptatt av å redusere kutt på utdanning og skole i sine alternative forslag til budsjett. Høyre Venstre, Frp og Pensjonistpartiet la frem forslag om å «styrke rammen til utdanning» med 15 millioner, for blant annet å heve minsteressursen for kontaktlærere. Rødt var i sitt budsjettalternativ enda mer konkret på dette, og foreslo å bruke 23 millioner for å doble dagens kontaktlærerressurs.

Hele budsjettdebatten fra fylkestinget kan du se i opptak her (siste sak til behandling, sak 87/22)