Fagprat med SFO-lederne i Skaun

Lokallagsleder Sissel Roer Hagen og hovedtillitsvalgte Gunhild Holen Buhaug inviterte lederne av skolefritidsordningen (SFO) i Skaun til en fagprat og middag på Bårdshaug Herregård.

Engasjerte ledere fra SFO i Skaun kommune fortalte om livet i SFO i lys av den første nasjonale rammeplanen som kom i 2021. De snakket om hvor ulike de forskjellige SFO`ene er, at det er mye bra som gjøres, og også om utfordringer de står overfor.

I 2018 presenterte NTNU en nasjonal evaluering av SFO, som viste enorme kvalitetsforskjeller på tilbudene rundt omkring i landet. Det fantes ingen nasjonale krav til denne ordningen for barnas fritid. Den forrige regjeringens Granavoldenplattformen ønsket å styrke kvaliteten i SFO gjennom en nasjonal rammeplan. I år ble altså denne virkelighet, og arbeidet har startet.

Lokallaget Skaun fikk et godt bilde på praksis og utfordringer å ta med seg i det videre arbeidet i lokallaget og overfor politikerne.

Nestleder Hilde Lein og fylkesstyremedlem Kristin Witry var så heldige å få bli med på møtet, og fikk et bra innblikk i en virkelighet som ikke har fått for mye fokus. Siden det handler om barnas fritid, skal først og fremst SFO legge til rette for selvvalgte aktiviteter lek, læring og omsorg. Utdanningsforbundet mener blant annet at det må innføres nasjonale krav  til bemanning, kompetanse og areale, og at det må prioriteres forskning på området.

Applaus til Skaun for initiativet til dette møtet!