Utdanningsforbundet samler ledere fra hele Trøndelag

9- Sør-Trøndelag

220 ledere deltar på Lederkonferansen 2019, arrangert av Utdanningsforbundet Nord- og Sør-Trøndelag. På de to årene som er gått siden forrige gang fylkeslagene samla lederne fra hele fylkeskommunen, har Utdanningsforbundet rekruttert nesten 1000 flere ledermedlemmer.

Publisert 28.03.2019

Lederkonferansen er et satsingsområde. Skal vi opprettholde posisjonen som den største organisasjonen for ledere i utdanningssektoren må vi også ha et faglig ledertilbud som treffer. Det gjelder hele bredden – ledere i barnehage, grunnskole, universitet og høgskole og i de faglige og administrative støttesystemene. Det er noe symbolsk ved at tillitsvalgte kurser ledere. Utdanningsforbundet er spesielt opptatt av å utnytte den store fordelen det er at ledere er organisert i samme forbund som medarbeiderne. Det styrker vår legitimitet som profesjons- og arbeidstakerorganisasjon og øker våre muligheter til å nå våre mål.

Årets deltakere kan oppleve et variert program, både samlet i storsal og i mindre grupper. Etter en treffende og engasjerende innledning om språk og kommunikasjon fra Petter Schjerven, overtok leder for Lærerprofesjonens etiske råd, Hilde Wågsås Afdal, hovedrollen. Hun oppfordret konferansedeltakerne til å ta kontakt og bruke rådet aktivt. Resten av de to konferansedagene skal blant annet fylles med tema som; «Radikalisering – bør jeg som leder bry meg?», «Ledelse er også å være i opprør», «Framtidens kompetanse i en digital hverdag», «Juridiske utfordringer knyttet til 9A», «Strategisk ledelse i Morgendagens barnehage», og ikke minst, «Utdanningsforbundet – what's in it for me?».

Dagsaktuelle tema for de fleste lederne. Petter Schjerven lurte veldig på hva slags klasse denne 9A egentlig er, som får en egen post på programmet med juridiske utfordringer knyttet til 9A.