Utdanningsforbundet Trøndelag først fra 2019

Trøndelag

Selv om fylkeskommunene er sammenslått til Trøndelag, vil ikke Utdanningsforbundet Nord- og Sør-Trøndelag slå seg sammen før 1. august 2019.

Publisert 25.01.2018

Med å vente til august 2019, følger vi de ordinære valgperiodene og vi får god tid til å gjennomføre grundige prosesser i forkant av sammenslåingen.

Det er nedsatt et fellesstyre (FEST) bestående av 5 medlemmer fra hvert fylkeslag, i tillegg til ansatterepresentanter. Dette styret vil lede arbeidet med etableringen av Utdanningsforbundet Trøndelag, og fellesstyret blir også styret for de hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen.

8.-10. mai 2019 vil det første årsmøtet i Utdanningsforbundet Trøndelag bli avholdt på Scandic Hell.